• Historisk materiale om København i enevældens tid.
Du skal logge ind for at skrive en note

I dette kapitel skal vi se på Københavns rolle som 'residens- og hovedstad' for Danmarks konger under den såkaldte enevælde, der varede fra 1660 til 1848. Enevælden var et politisk system, der i princippet gav al magt til monarken, og vi skal undersøge, hvorledes kongemagten i tidens europæiske ånd søgte at omdanne byen til en pragtramme om kongens person, bolig og hof.

Målet var, at København ved sin storladenhed skulle bidrage til at overbevise adelen, undersåtterne, udlandet og eftertiden om monarkens ophøjethed, det politiske systems retmæssighed og landets høje status blandt de europæiske stater. Man kan sige, at byen skulle indgå i enevældens politiske kommunikation eller 'spin'.

Inden vi kommer så langt, må vi dog gå et par omveje for at sætte tingene i perspektiv.

  • For det første må vi forstå enevælden som politisk system for at forklare, hvorfor den havde behov for at bruge sin hovedstad til at legitimere og løbende bekræfte sig selv.
  • For det andet må vi se på de forestillinger, man i samtiden gjorde sig om skabelsen af storslåede byer. Vi må med andre ord se på barokkens byplanlægning og arkitektur. Barokken er den stilretning, der var fremherskende i Europa fra slutningen af 1500-tallet til midten af 1700-tallet, i Danmark ca. 1650-1750.
  • For det tredje må vi vide noget om den by, det enevældige monarki overtog i 1660.

Når dette er på plads, kan vi tage fat på en gennemgang af Københavns omformning under enevælden ud fra dennes ideologiske motiver og behov.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opsummering: Kapitlets hovedpointer

  • Enevælden var et radikalt nyt politisk system i Danmark, fordi den tilsidesatte gamle magtgrupper omkring højadelen, greb styrende og regulerende ind i samfundet som aldrig før, og gjorde krav på at besidde den fulde og udelte statsmagt.
  • Af hensyn til sin egen opretholdelse og effektivitet måtte enevælden sørge for, at undersåtterne accepterede alt dette og oplevede systemet som legitimt.
  • Blandt de midler, man havde til at opnå dette mål på, var pragt et af de væsentligste, fordi den i samtiden blev set som målestok for kongens magt og ophøjede status, og fordi der næsten ikke fandtes andre medier til politisk kommunikation i datidens samfund.
  • Kongens person derfor skulle forbindes med prægtige slotte, et glansfuldt hof, et strålende ceremoniel og en storslået hovedstad. Byen indgik som et vigtigt element i enevældens politiske iscenesættelse.
  • Behovet for at skabe en storslået by som ramme om det kongelige hof var en væsentlig drivfjeder i Københavns udvikling fra midten af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018