• Historisk materiale om København i enevældens tid.
Du skal logge ind for at skrive en note

Oversigtsværker. Brede fremstillinger. Håndbøger

Bramsen, Bo m.fl. (red.), København før og nu - og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, bd. 1-13, København 1987-93.

Fleischer, Jens, København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag, København, 1985. Tilgængelig på www.kobenhavnshistorie.dk/bog/kko/index.html (accesseret 01.10.2014).

Frandsen, Karl-Erik (red.), Kongens og folkets København – gennem 800 år. Brikker til en mosaik, København 1996.

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 8: Scocozza, Benito, Ved afgrundens rand, 1600-1700, København.

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 9: Feldbæk, Ole, Den lange fred, 1700-1800, København 1990.

Hansen, Peter Wessel og Jespersen, Leon (red.), Stormen på København. Den svenske belejring 1658-1660, København 2009.

Historiske Meddelelser om København. Index 1907-1991. Utallige artikler om Københavns historie. Tilgængelig på bibliotek.kk.dk/files/file_attachments/2013-02-05_1411/historiske_meddelelser_index_1907-1991.pdf (Accesseret 01.10.2014)

Københavns Historie, bd. 2: Gamrath, Helge, Residens- og hovedstad, København 1980.

Københavns Historie, bd. 3: Bech, Sv. Cedergreen, Storhandelens by, København 1981.

Langen, Ulrik (red.), 1700-tallet. Parykker, profit og pøbel, København 2010 (Golden Days).

Linvald, Steffen, Københavns hvornår skete det, København 1979. Tilgængelig på www.kobenhavnshistorie.dk/bog/khsd/index.html (accesseret 01.10.2014).

Du skal logge ind for at skrive en note

Enevælden. Politisk kommunikation

Balslev Jørgensen, Lisbeth, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Magtens Bolig, København 1980, pp. 39-61 (bd. 5 i serien Danmarks Arkitektur).

Blanning, T. C. W., The Culture of Power and the Power of Culture. Old Regime Europe 1660-1789, Oxford 2002.

Gamrath, Helge, ”København som Danmarks hovedstad,” Historiske meddelelser om København, 2011, pp. 63-80.

Hein, Jørgen, ”Det elegante liv – fra Frederik 5.s hof,” i: Det elegante liv – fra Frederik 5.s hof, København 2007 (Rosenborg), pp. 7-32.

Jespersen, Knud J. V., ”Absolute Monarchy in Denmark: Change and Continuity,” Scandinavian Journal of History, 12, 1987, pp. 307-16.

Jespersen, Leon, ”Court and Nobility in Early Modern Denmark,” Scandinavian Journal of History 27, 2002, pp. 129-42.

Jespersen, Leon, ”The Machtstaat in Seventeenth-century Denmark,” Scandinavian Journal of History, 10, 1985, pp. 271-304.

Johannsen, Birgitte Bøggild, “Til minde om et statskup – om den visuelle iscenesættelse af Statsomvæltningen 1660,” Historiske meddelelser om København, 2011, pp. 81-132.

Johansen, Jens Chr. V., “Absolutism and the ‘Rule of Law’ in Denmark 1660–c. 1750,” The Journal of Legal History, Volume 27, Issue 2, 2006, pp. 153-173.

Kong Christian den Syvendes og Dronning Caroline Mathildes hellige og høitidelige Salving i Christianborgs Slots-Kirke den 1ste Mai 1767 og de i denne Anledning holdte Taler [...], København 1828.

Lyngby, Thomas, Søren Mentz og Sebastian Olden-Jørgensen (red.), Magt og pragt. Enevælde 1660-1848, København 2010.

Olden-Jørgensen, Sebastian, “Enevældens indførelse 1660 – en københavnsk revolution,” Historiske meddelelser om København, 2011, pp. 19-42.

Olden-Jørgensen, Sebastian, Magtudøvelse og magtiscenesættelse under den ældre danske enevælde 1660-1730, København 1997.

Olden-Jørgensen, Sebastian, “Statsceremoniel, hofkultur og politisk magt i overgangen fra adelsvælde til enevælde – 1536 til 1746,” Fortid og Nutid, marts 1996, pp. 3-20. Engelsk version: “State Ceremonial, Court Culture and Political Power in Early Modern Denmark, 1536-1746,” Scandinavian Journal of History, 27, 2002, pp. 65-76.

Olden-Jørgensen, Sebastian, ”Christian V`s og Frederik IV`s politiske testamenter,” Historisk Tidsskrift 1996, 2, pp. 313-348.

Tønnesen, Allan, Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, Odense 2013.

Wilson, Peter H., Absolutism in Central Europe, London-New York 2000.

Du skal logge ind for at skrive en note

Bygninger, bygningskunst, bybygning og stilarter

Busck, Jens, Amalienborg og Frederiksstaden, København 2012.

Dahl, Bjørn Westerbeek, Til Rigets forsvar og Byens gavn. Københavns byplanlægning 1600-1728, bd. 1-3 (under udgivelse).

Dirckinck-Holmfeld, Kim, Lene Dammand Lund og Lars Neval (red.), Frederiksstaden 250 år, København 1999.

Danmarks Kirker, bd. 1: København, København 1945-87.

Elling, Christian, Philip de Lange. En Studie i dansk Barokarkitektur, København 1931.

Erichsen, John (red.), Gud-Konge-By. Frederiksstaden 250 år, København 1999.

Erichsen, John, Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-1760, København 1972.

Erichsen, John og Emma Salling, Fyrste og hest. Rytterstatuen på Amalienborg (udstillingskatalog), København 1976.

Erichsen, John, “Kongens København – byplanlægning og byggeri under Christian V,” i: Ditlev Tamm (red.), Danske og Norske Lov i 300 år. Festskrift udgivet i anledning af 300-året for udstedelsen af Christian V’s Danske Lov, København 1983, pp. 129-44.

Fabricius, Hanne, Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København, København 2006.

Fabricius, Hanne, Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København – Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København, København 2007.

Historiske huse i det gamle København, København 1972 (Nationalmuseet).

Historiske huse på Christianshavn, København 1993 (Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring).

Hvidt, Kristian, Ellehøj, Svend, Norn, Otto (red.), Christiansborg Slot, bd. 1-2, København 1975.

Ildebrandshuse. En bygningshistorisk og etnologisk undersøgelse af 24 ejendomme i gaderne Åbenrå-Landemærket i København, København 1966 (Nationalmuseet).

Jespersen, Knud J.V. m.fl., Moltke. Rigets mægtigste mand, København 2010 (om Frederiksstaden).

Kjær, Ulla, Nicolas-Henri Jardin, en ideologisk nyklassicist, København 2010.

Kunstakademiet (udg.), Charlottenborg, København 1933.

København fra bispetid til borgertid. Byplanmæssig udvikling til 1840, København, Stadsingeniørens Direktorat, 1947.

Lauring, Kåre, Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København, Helsingør 1998 (Søhistoriske skrifter 20).

Lindvald, Steffen, Sophie Amalienborg og Dronningens Have, København 1958.

Lorenzen, Vilh., Københavnske palæer, I, København 1922 (Meddelelser fra Foreningen til gamle bygningers Bevarelse, II. Række, IV).

Lorenzen, Vilh., Københavnske palæer, II, København 1925 (Meddelelser fra Foreningen til gamle bygningers Bevarelse, II. Række, V).

Lorenzen, Vilh., Lambert van Haven, Christian V’s generalbygmester, København 1936.

Møller, Jan, Kongens nye Torv, København 1988.

Noldus, Badeloch Vera, Philip de Lange. Københavns store bygmester, København 2014.

Nørbæk, Jens Fr., Marmorbroen, København 1978.

Raabyemagle, Hanne, Eigtved, København 2006.

Slots- og Ejendomsstyrelsen, Christiansborg Slots Ridebaneanlæg. Restaureringen 1967 til 1996, København 1997. Se især Hanne Raabyemagles afsnit ”Da anlægget blev til” pp. 13-22.

Smed, Mette, "Vor Frelsers Kirke på Christianshavn: Til ære for Gud og Christian den femte," i Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 1990, red. Hugo Johannsen, København 1990.

Sommer, Anne-Louise (red.), Den danske arkitektur, København 2009.

Du skal logge ind for at skrive en note

Handel og søfart

Andersen, Dan H., The Danish Flag in the Mediterranean. Shipping and Trade, 1747-1807, Vol. 1, København 2000 (Ph.d.-afhandling, publiceret).

Asiatisk Plads. The Danish Foreign Service’s New Headquarters in Copenhagen, København 1980 (Udenrigsministeriet).

Degn, Ole, Gøbel, Erik, Skuder og kompagnier, København 1997 (Dansk søfarts historie 2, 1588-1720).

Ekberger, Maria, “Andreas Bodenhoff. Leverandør til Søetaten i det 18. århundrede,” Maritim Kontakt 13, 1989.

Feldbæk, O.: “The Danish Asia Trade 1620-1807. Value and Volume,” Scandinavian Economic History Review 39, 1991, pp. 3-27.

Feldbæk, Ole, Danske handelskompagnier 1616-1843. Oktrojer og interne ledelsesregler, København 1986.

Feldbæk, Ole, Storhandelens tid, København 1997 (Dansk søfarts historie 3, 1720-1814).

Ganshorn, Jørgen, Jensen, Niels Erik og Tuxen, Poul, Bygninger og anlæg i Københavns havn, København 1988 (Planstyrelsen).

Gøbel, Erik: “Danish Companies’ Shipping to Asia, 1616-1807,” i: Jaap R. Bruijn & Femme S. Gaastra (eds.): Ships, Sailors, and Spices. East India Companies and their Shipping in the 16th, 17th, and 18th Centuries, Amsterdam 1993, pp. 99-120.

Gøbel, Erik, ”Danish Shipping Along the Triangular Route, 1671-1802,” Scandinavian Journal of History 36, 2011, 2, pp. 135-55.

Gøbel, Erik, ”Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838,” Handels og Søfartsmuseets Årbog 1982, pp. 5-53.

Gøbel, Erik, "Den danske besejling af Vestindien og Guniea 1671-1838," Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1991, pp. 37-72.

Johansen, Hans Chr., ”Scandinavian Shipping in the Late Eighteenth Century in a European Perspective,” The Economic History Review, New Series, Vol. 45, 3, 1992, pp. 479-93.

Klem, Knud, "Agent Andreas Bjørn, købmand og skibsværftsejer," Handels og Søfartsmuseets Årbog 1968, pp. 7-42.

Klem, Knud, "Den danske Ostindie- og Kinahandel," Handels og Søfartsmuseets Årbog 1943, pp. 72-102.

Klem, Knud, "Det kgl. oktr. Østersøisk-Guineiske Handelsselskab," Handels og Søfartsmuseets Årbog 1970, pp. 7-66.

Klem, Knud, Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene. Om skibsbygning og handelskompagnier i den florissante periode, bd. 1, København 1985.

Rasch, Aa. og Sveistrup, P.P., Asiatisk Kompagni i den florissante periode 1772-1792, København 1948.

Du skal logge ind for at skrive en note

Flåden, Holmen og Nyboder

Alstrup, Orla og Charles Christensen, Nyboderfolket, København 1930.

Barfod, Jørgen H., Christian IV’s Nyboder, København 1983 (Maritim Kontakt 5).

Barfod, Jørgen H., Niels Juels flåde, København 1997.

Barfod, Jørgen H., Orlogsflåden på Niels Juels tid 1648-1699, København 1963.

Bjerg, Hans Chr., Dansk orlogshistorie 1510-2010, København 2010.

Bjerg, Hans Chr. (red.), Flåde og teknik 1739-1989. Søværnets tekniske tjeneste 250 år, København 1989.

Bjerg, Hans Chr. og Frantzen, Ole L., Danmark i krig, København 2005.

Bygninger og anlæg i Københavns havn, København (Planstyrelsen) 1988.

Dahl, Erik, Holmen 1680-1980, København 1994.

Elling, Christian, Holmens bygningshistorie 1680-1770, København 1932.

Garde, H. G., Den dansk-norske sømagts historie 1700-1814, København 1852.

Haugsted, Ida, Nyboder. Det frie folk 1750-1850, København 2012.

Haugsted, Ida, Flådens leje. Arkitekturen på Gammelholm og Holmen 1700-1850, København 2015.

Jensen, Ole Lisbjerg, ”Dokken på Christianshavn fra 1739 – en teknisk præstation,”Marinehistorisk Tidsskrift 29, 1996, 3, pp. 71-85.

Klem, Knud, "Christian 4. og Bremerholm," Handels og Søfartsmuseets Årbog 1977, pp. 76-108.

Klem, Knud, "Holmens faste stok," Handels og Søfartsmuseets Årbog 1981, pp. 134-51.

Lind, H. D., Nyboder og dets beboere, især i ældre tid, København 1882.

Nilsson, Lars, ”Den danske flåde i 1700-tallet – en ny vinkel,” Marinehistorisk Tidsskrift 37, 2004, 1, pp. 3-24.

Probs, Niels M., Christian 4.s flåde, København 1996.

Rasmussen, Frank Allan, “Flåden, Holmen og Københavnerne,” i: Frandsen, Karl-Erik (red.), Kongens og folkets København – gennem 800 år. Brikker til en mosaik, København 1996, pp. 105-28.

Rasmussen, Frank Allan, Holmen – fra flåde til folk, København 2009.

Seerup, Joen Jakob, Søetaten i 1700-tallet. Organisation, personel og dagligdag i 1700-tallets danske flåde, København [2010] (Ph.d.-afhandling, publiceret).

Skibbygning og maskinvæsen ved Orlogsværftet 1692-1942, København 1942 (Orlogsværftet).

Vasström, Annette, Holmens by. Nyboder og dets beboere – især i nyere tid, København 1985 (Orlogsmuseets Skriftrække nr. 1).

Du skal logge ind for at skrive en note

Den bastionære befæstning. Københavns befæstning. Kastellet

Arnold, Thomas F., ”Fortifications and the Military Revolution: The Gonzaga Experience, 1530-1630,” i: Rogers, Clifford J. (ed.), The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder-San Francisco-Oxford 1995, pp. 169-99.

Christensen, Peter Thorning, Dahl, Bjørn Westerbeek, Skaarup, Bi, Guide til Københavns befæstning, København 1996.

Christensen, Søren Bitsch (red.), Renæssancens befæstede byer, Aarhus 2011.

Dahl, Bjørn Westerbeek, "’En sådan kapabel person’. Ingeniøren Hendrick Rüse (1624-1679), ” kastelletsvenner.dk/index.php ( accesseret 04.02.2014. )

Dahl, Bjørn Westerbeek, Kastellet som det aldrig blev. Byplan og bygninger i Hendrik Ruses Kastel, København u.å.

Dahl, Bjørn Westerbeek, Til Rigets forsvar og Byens gavn. Københavns byplanlægning 1600-1728, bd. 1-3 (under udgivelse).

Duffy, Christopher, Siege Warfare. The Fortress in the Early Modern World 1494-1660, London-Henley 1979.

Duffy, Christopher, The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the Great 1660-1789, London-Boston-Melbourne-Henley 1985 (Siege Warfare Volume II).

Erichsen, John, ”Udbygningen af Københavns befæstning under enevælden,” i: Frandsen, Karl-Erik (red.), Kongens og folkets København – gennem 800 år. Brikker til en mosaik, København 1996, pp. 69-88.

Høyer, David og Jens Ole Christensen, ”Magtens bastioner. Københavns befæstning under belejringen,” i: Peter Wessel Hansen og Leon Jespersen (red.), Stormen på København – den svenske belejring 1658-1660, København 2009 (København. Kultur og Historie, bd. 1).

Krabbe, Herluf, Kastellet gennem 300 år, København 1964.

Lind, Gunner, ”Krigsmænd og borgere i København 1660-1855, i: Frandsen, Karl-Erik (red.), Kongens og folkets København – gennem 800 år. Brikker til en mosaik, København 1996, pp. 55-68.

Lynn, John A., “The trace italienne and the Growth of Armies: The French Case,” i: Rogers, Clifford J. (ed.), The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder-San Francisco-Oxford 1995, pp. 169-99.

Siler, Barry L., Siege Warfare (2007), www.syler.com/SiegeWarfare/index.html (accesseret 02.02.2014).

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018