• Historisk materiale om København i enevældens tid.
Du skal logge ind for at skrive en note

Download byvandringerne i pdf-format

Du skal logge ind for at skrive en note

Byer bør opleves og forstås i byrummet! Derfor indeholder dette materiale seks byvandringer, der knytter bogens tekster sammen med den københavnske virkelighed og bidrager til at øge forståelsen af byens historie, struktur og udseende. Det sker bl.a. ved hjælp af elevaktiverende opgaver undervejs på de enkelte ture.

Man kan se byvandringerne som en forlængelse eller anskueliggørelse af teksterne, eller man kan tage udgangspunkt i vandringerne og trække de relevante tekster ind, når de passer med ruten og de stop, der er indlagt i den.

  • Byvandring 1: København i 1700-tallet er en bred introduktion til hovedstaden i det pågældende århundrede. Ruten går gennem centrale dele af byen og fokuserer især på byrum, anlæg og bygninger fra det sene 1600-tal og hele 1700-tallet.

De øvrige byvandringer fokuserer på et mindre område af byen og er mere tematisk anlagte, hvilket betyder, at de er snævrere knyttet til bestemte afsnit i tekstmaterialet, selvom de også indeholder alment stof. De er:

  • Byvandring 2: Christiansborg og Slotsholmen
  • Byvandring 3: Frederiksstaden med Kongens Nytorv og Nyhavn
  • Byvandring 4: Kastellet
  • Byvandring 5: Nyboder
  • Byvandring 6: Holmen

Det er selvfølgelig muligt at kombinere, opdele eller beskære turene efter ønske.

De enkelte byvandringer optræder både ”på skærmen” i html-format og i form af en pdf-fil, der kan downloades til en tablet eller printes ud på forhånd og medbringes på turen. Det anbefales at printe dobbeltsidet og hæfte siderne med to hæfteklammer langs venstre kant.

Byvandringerne kan gennemføres ved at:

  • deltagerne går samlet og læreren/lederen fortæller om de enkelte punkter undervejs;
  • deltagerne går samlet og eleverne fortæller i mindre grupper om de enkelte stop efter at have forberedt sig og evt. lavet handouts i forvejen;
  • deltagerne gennemfører byvandringen i mindre grupper uden lærer. Undervejs løses opgaver, der senere afleveres eller præsenteres og diskuteres i plenum, evt. efter udarbejdelse af powerpoint-præsentation el. lign.

Foruden de forslag til arbejdsopgaver, der er tilknyttet hvert enkelt stop på ruterne, kan læreren/lederen naturligvis selv udarbejde spørgsmål for at få belyst særligt relevante emner. I almindelighed kan det være en god ide at lade deltagerne foto-dokumentere indsigter og pointer.

Det kan iøvrigt være en selvstændig pointe at gå turene efter Geddes eleverede kort og sammenligne kortets virkelighed med byrummet af i dag.

Du skal logge ind for at skrive en note
Københavnerkortet/Københavns Kommune
Københavnerkortet/Københavns Kommune
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018