• Historisk materiale om København i enevældens tid.
Du skal logge ind for at skrive en note

I dette afsnit præsenteres tre kilder til Københavns handel og søfart.

Kilde 3.4.1 kombinerer oplysninger om den københavnske handelsflådes skibe (antal i forhold til lastekapacitet) og destinationer, hvilket gør det muligt at danne sig et indtryk af forholdet mellem større og mindre fartøjer i den samlede flåde, og af forholdet mellem destinationer og størrelse.

Kilde 3.4.2 er en billedanalyse. Den viser relieffet på den buede gavl på Asiatisk Kompagnis hovedbygning og dermed det billedsprog, kompagniet brugte til at fortælle om sig selv og sin mission. En slags moderne branding.

Endelig bringer Kilde 3.4.3 uddrag af Asiatisk Kompagnis kongelige oktroj eller privilegiebrev, der specificerede de vilkår, kompagniet måtte operere under, og de opgaver, det skulle påtage sig i det fremmede.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018