• Historisk materiale om København i enevældens tid.

Forsidedesign: Anna Marie Thomasen, Systime.

Forfatteren

Carsten Pape (f. 1948) er cand. mag. i russisk og historie og har en guldmedalje fra Århus Universitet. I 1977-83 var han kandidat- og seniorstipendiat ved Københavns Universitet med speciale i russisk historie. Siden 1983 har han været kontorchef og nu ekstern lektor ved DIS - Danish Institute for Study Abroad. De senere år har han udvidet sine interesser til at omfatte europæisk byhistorie med fokus på byplan og arkitektur og underviser i dag amerikanske studerende på DIS i hhv. Københavns og Venedigs historie.

Carsten Pape har offentliggjort videnskabelige artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og er forfatter eller bidragyder til bøger og artikler af almen interesse, herunder Politikens Ruslandshistorie og Nationalencyklopædien. Desuden har han udgivet to lærebøger for gymnasiet på Gyldendal.

Forfatteren vil gerne takke projektets to konsulenter, Carl-Johan Bryld og Bjørn Westerbeek-Dahl, for deres store bidrag til resultatet. Førstnævnte har personligt gennemført byvandringerne og læst hele teksten med den erfarne gymnasielærers pædagogiske briller, ligesom det er ham, der har udarbejdet forslagene til brug af bogen i undervisningen; sidstnævnte har været en uudtømmelig kilde til de finere detaljer i Københavns historie samt en veloplagt sprogrenser. Fejl og mangler i materialet er naturligvis forfatterens ansvar.

Redaktion

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Om Enevældens København - historie og byvandringer

ISBN: 978-87-616-5849-4

© 2015 Forfatteren og Systime A/S

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder på fotos.

Det får du med iBogen

  • 140 opgaver
  • 150 arbejdsspørgsmål
  • 9 interaktiviteter
  • 16 videoer
  • 500 illustrationer
  • 100 ordforklaringer
  • 6 byvandringer
  • Lærervejledninger (for verificerede lærere)
  • 500 sider

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018