• Historisk materiale om København i enevældens tid.

Indholdsfortegnelse

ISBN: 9788761658494. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018